راهنمای استفاده از سایت بیلیم یولی

راهنمای استفاده از سایت جدید بیلیم یولی

دانشجویان ، دانش آموزان و سایر عزیزانی که تمایل دارند از سایت بیلیم یولی استفاده نمایند با ثبت نام در سایت از طریق شماره موبایل میتواند دوره های آموزشی یا سمینارهای مورد نظر خود را انتخاب  و از دوره فوق استفاده نمایند لازم به توضیح است دوره های خریداری شده توسط کاربران سایت  در قسمت پنل کاربری خود قابل مشاهده برای کاربر خواهد بود در صورتیکه دوره فوق ازمونی داشته باشد در همان بخش میتوانند کارنامه آزمون و مدرک مرتبط را درصورت قبولی در آزمون مشاهده و چاپ نماید 

راهنمای استفاده از سایت قدیمی بیلیم یولی

دانشجویان و دانش آموزانی که از سایت قبلی استفاده میکردند طبق روال کذشته میتواند با نام کاربری و کلمه عبور خود از طریق لینک زیر وارد سایت شده و ادامه دوره های آموزشی خود را سپری نمایند

lms.bilimyolu.ir

لینک دورس معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه

http://lms.bilimyolu.ir/course/index.php?categoryid=23