مديريت عمليات

مديريت عمليات

یک «عملیات» (Operation)، مأموریتی است که سازمان به عهده می‌گیرد، فناوری است که به خدمت می‌گیرد و فرآیندهای مدیریتی و انسانی است که در سازمان پیاده می‌شود. عملیات در یک کسب‌وکار می‌تواند به دو دسته عملیات تولید و خدمت تقسیم شود. عملیات تولید فرآیندی است که یک خروجی ملموس ایجاد می‌کند در حالی که عملیات خدمت یک خروجی ناملموس و غیرفیزیکی تولید می‌کند مانند یک اقدام، یک تلاش یا یک عملکرد مطلوب.

مسئولیت مدیران عملیات به طور کلی شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی و کنترل فعالیت‌های درگیر در تولید کالاها/خدمات است.